19 Th5

Hướng dẫn cược việt vị trong cá độ bóng đá trực tuyến

Cược việt vị trong cá độ bóng đá trực tuyến, là loại cược liên quan đến việt vị chẳng hạn như đội việt vị nhiều hơn, thời gian việt vị… Trong bài viết này, Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu loại cược khá thú vị này từ Nhà cái.

Nhà cái được đề xuất uy tín nhất

Đánh giá 5
5/5

🎁 Thưởng 100% lên đến 4.000.000đ

Nhà cái W88 cung cấp các kèo bóng đá và Casino trực tuyến, có tính an toàn, bảo mật, được quy định và cấp phép bởi First Cagayan Leisure & Resort Corporation (CEZA). Hiện đang là nhà cái có số lượng người chơi đông đảo nhất.

Tham gia cược với 3 bước

Luật chung cược việt vị

Mọi cược đặt được tính dựa trên kết quả chính thức được công bố từ ban tổ chức trận đấu.

Cược chấp việt vị

 • Cược đặt cho đội có nhiều lỗi Việt Vị nhất trong suốt “90 phút” thi đấu chính thức, có bao gồm tỉ lệ chấp.
 • Cược Chấp Việt Vị tương tự như Cược Chấp Bàn Thắng, mọi cược đặt được tính dựa vào việc cộng thêm hệ số chấp vào kết quả cuối thời gian thi đấu áp dụng cho cược đó.
 • Nếu trận đấu bị hủy, tất cả cược sẽ bị hủy trừ khi kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ lỗi Việt Vị nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược.

Cược chấp việt vị hiệp 1

 • Cược đặt cho đội có nhiều lỗi Việt Vị nhất trong suốt “45 phút” thi đấu của Hiệp 1, có bao gồm tỉ lệ chấp.
 • Cược Chấp Việt Vị tương tự như Cược Chấp Bàn Thắng, mọi cược đặt được tính dựa vào việc cộng thêm hệ số chấp vào kết quả cuối thời gian thi đấu áp dụng cho cược đó.
 • Nếu trận đấu bị hoãn trong hiệp 1, tất cả cược sẽ bị hủy trừ khi kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ lỗi Việt Vị nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược.
 • Nếu trận đấu bị hoãn trong hiệp 2, tất cả cược Chấp Việt Vị đặt cho hiệp 1 vẫn có hiệu lực.

Cược việt vị trên/dưới

 • Cược đặt cho tổng số lần Việt Vị của cả hai đội trên hoặc dưới một hệ số cho trước sau khi kết thúc “90 phút” thi đấu chính thức.
 • Cược Trên / Dưới Việt Vị tương tự như cược Cược Trên / Dưới Bàn Thắng – tổng số lần Việt Vị được ghi nhận lớn hơn hệ số cho trước được tính là “Trên”. Tổng lần Việt Vị nhỏ hơn hệ số cho trước được tính là “Dưới”.
 • Nếu trận đấu bị hủy, cược Trên / Dưới Việt Vị sẽ chỉ được tính nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện và bất kỳ lỗi Việt Vị nào có thể có sau đó cũng không ảnh hưởng đến kết quả này. Trong những trường hợp khác, cược bị hủy.

Cược việt vị trên/dưới hiệp 1

 • Cược đặt cho tổng số lần Việt Vị của cả hai đội Trên hoặc Dưới một hệ số cho trước sau khi kết thúc “45 phút” thi đấu của Hiệp 1.
 • Tổng số lần Việt Vị được ghi nhận lớn hơn hệ số cho trước được tính là “Trên”. Tổng lần Việt Vị nhỏ hơn hệ số cho trước được tính là “Dưới”.
 • Nếu trận đấu bị hoãn trong hiệp 1, tất cả cược sẽ bị hủy trừ khi kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ lỗi Việt Vị nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược.
 • Nếu trận đấu bị hoãn trong hiệp 2, tất cả cược Việt Vị Trên / Dưới đặt cho hiệp 1 vẫn có hiệu lực.

Cược việt vị 1×2

 • Cược đặt cho đội có nhiều lần Việt Vị hơn hoặc hai đội có số lần Việt Vị bằng nhau sau khi kết thúc “90 phút” thi đấu chính thức.
 • Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn, cược 1 X 2 Việt Vị chỉ được tính nếu kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ lỗi Việt Vị nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược. Trong các trường hợp khác, cược sẽ bị hủy.

Cược việt vị 1×2 hiệp 1

 • Cược đặt cho đội có nhiều lần Việt Vị hơn hoặc hai đội có số lần Việt Vị bằng nhau sau khi kết thúc “45 phút” thi đấu của Hiệp 1.
 • Nếu trận đấu bị hoãn trong hiệp 1, cược 1 X 2 Việt Vị chỉ được tính nếu kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ lỗi Việt Vị nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược. Trong các trường hợp khác, cược sẽ bị hủy.
 • Nếu trận đấu bị hoãn trong hiệp 2, tất cả cược 1 X 2 Việt Vị đặt cho hiệp 1 vẫn có hiệu lực.

Cược việt vị chẵn/lẻ

 • Cược đặt cho tổng số lần Việt Vị của cả hai đội là Chẵn hoặc Lẻ sau khi kết thúc “90 phút” thi đấu chính thức.
 • Nếu không có Việt Vị, ví dụ: 0, cược đặt cho “Chẵn” được tính là thắng.
 • Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn, cược chỉ được tính nếu kết quả cược đã được xác định vô điều kiện và bất cứ lỗi Việt Vị nào sau đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược. Trong các trường hợp khác, cược sẽ bị hủy.

Cược việt vị chẵn/lẻ hiệp 1

 • Cược đặt cho tổng số lần Việt Vị của cả hai đội là Chẵn hoặc Lẻ sau khi kết thúc “45 phút” thi đấu của Hiệp 1.
 • Nếu không có Việt Vị, ví dụ: 0, cược đặt cho “Chẵn” được tính là thắng.
 • Nếu trận đấu bị hoãn trong hiệp 1, tất cả cược Việt Vị Chẵn / Lẻ đặt cho hiệp 1 sẽ bị hủy, trừ khi cược đã được xác định một cách vô điều kiện và những lỗi Việt Vị sau đó không thể làm ảnh hưởng đến kết quả cược.
 • Nếu trận đấu bị hoãn trong hiệp 2, tất cả cược Việt Vị Chẵn / Lẻ đặt cho hiệp 1 vẫn có hiệu lực.

Cược việt vị đầu tiên/cuối cùng

 • Cược đặt cho đội Nhà hoặc đội Khách sẽ có Lỗi Việt Vị Đầu Tiên / Cuối Cùng trong “90 phút” thi đấu của trận đấu.
 • Nếu trận đấu bị hủy sau khi có lỗi việt vị đầu tiên, mọi cược đặt cho “Lỗi Việt Vị Đầu Tiên” vẫn có hiệu lực.
 • Nếu trận đấu bị hủy sau khi có lỗi việt vị đầu tiên, mọi cược đặt cho “Lỗi Việt Vị Cuối Cùng” sẽ bị hủy.
 • Nếu trận đấu bị hủy trước khi có lỗi việt vị đầu tiên, mọi cược đặt cho “Lỗi Việt Vị Đầu Tiên” và “Lỗi Việt Vị Cuối Cùng” sẽ bị hủy.
 • Nếu không xảy ra lỗi việt vị nào trong “90 phút” thi đấu của trận đấu, mọi cược đặt cho “Lỗi việt vị Đầu Tiên / Cuối Cùng” sẽ bị hủy.

Cược thời gian việt vị đầu tiên

 • Cược đặt cho thời gian xảy ra lỗi việt vị trong trận đấu.
 • Ví dụ một số lựa chọn như sau:
 1. Cho đến hết phút thứ 8
 2. Từ phút thứ 9 trở đi
 • Để tính cược, phút thứ 1 của trận đấu được tính từ giây thứ 1 đến giây thứ 59. Phút thứ 2 được tính từ 1 phút đến 1 phút 59 giây và vân vân.
 • Ví dụ, nếu cược được đặt cho thời gian có lỗi việt vị đầu tiên giữa phút thứ 1 và phút thứ 8 và lỗi việt vị xảy ra vào lúc 8 phút 49 giây, cược được xem là thua vì thời điểm này rơi vào “phút thứ 9 trở đi”.
 • Nếu trận đấu bị hủy sau khi có lỗi việt vị đầu tiên, mọi cược đặt cho “Thời Gian Lỗi Việt Vị Đầu Tiên” vẫn có hiệu lực.
 • Nếu trận đấu bị hủy trước khi có lỗi việt vị đầu tiên, mọi cược đặt cho “Thời Gian Lỗi Việt Vị Đầu Tiên” sẽ bị hủy.
 • Nếu không có lỗi việt vị trong “90 phút” thi đấu chính thức của trận đấu, mọi cược đặt sẽ bị hủy. 

Nhà cái được đề xuất uy tín nhất

Đánh giá 5
5/5

🎁 Thưởng 100% lên đến 4.000.000đ

Nhà cái W88 cung cấp các kèo bóng đá và Casino trực tuyến, có tính an toàn, bảo mật, được quy định và cấp phép bởi First Cagayan Leisure & Resort Corporation (CEZA). Hiện đang là nhà cái có số lượng người chơi đông đảo nhất.

Tham gia cược với 3 bước

TOP NHÀ CÁI UY TÍNH

Đánh giá 5
5/5

🎁 Thưởng 120% lên đến 3.800.000đ

Đánh giá 5
5/5

🎁 Thưởng 100% lên đến 4.000.000đ

Đánh giá 5
5/5

🎁 Thưởng 100% lên đến 2.000.000đ